Для сучасного суспільства характерною ознакою є зміни в усіх сферах життя, що впливають на розвиток освітянського простору. Щоб досягти успіху, необхідно безперервно вчитись. Отже, стає необхідним освоєння нового змісту дошкільної освіти: здійснення пошуку й впровадження інноваційних технологій та організаційних форм професійного розвитку.02 вересня 2021 року в залі засідань управління освіти та спорту відбулось засідання професійної спільноти вихователів закладів дошкільної освіти та вихователів дошкільних відділень закладів освіти Козятинської територіальної громади з теми «Розвиток професійних компетентностей педагогів з урахуванням цілей і напрямів розвитку освітньої політики». Надія Рачова, консультант Козятинського Центру професійного розвитку педагогічних працівників, зауважила, що для ефективної організації професійного зростання вихователів необхідно провести самооцінювання власної педагогічної діяльності, індивідуалізувати траєкторію професійного розвитку з метою вибору ефективних форм, видів, програм підвищення кваліфікації відповідно до професійних потреб. Учасники засідання обговорили оновлену комплексну освітню програму «Дитина», зміст якої спрямований на формування в дітей загальнолюдських цінностей, емоційно-ціннісного ставлення до себе та інших людей, спонукання до експериментування, виявлення творчості, розвиток пізнавального інтересу до природи.Консультант зазначила, що програма «Дитина» враховує особливості покоління Альфа та націлена на розкриття особливостей розвитку таких дітей, знаходження шляхів порозуміння. Надія Рачова запропонувала педагогам для використання в роботі картки моніторингового вивчення розвитку дошкільників за оновленою програмою по кожній віковій групі.