Навчання історії спрямоване на реалізацію загальної мети базової загальної освіти та повної загальної середньої освіти, яка полягає в розвитку та соціалізації особистості здобувачів освіти, формування в них національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів. Під час першого засідання професійної спільноти вчителів суспільних дисциплін, яке відбулося 30.08.2021 на базі КНЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Козятинської міської ради Вінницької області», учителі обговорили форми і методи роботи для ефективного досягнення мети, поставленої перед історичною освітою. Надія Терпило, консультант КУ «Козятинський Центр професійного розвитку педагогічних працівників», опрацювала з присутніми методичні рекомендації щодо викладання суспільних дисциплін у 2021-2022 н.р. Також на засіданні були обговорені наступні питання: – нові підручники для учнів 8 класу з історії України та всесвітньої історії,- критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, – планування та визначення власної траєкторії професійного розвитку. Педагоги визначили теми наступних зустрічей, обрали голову професійної спільноти вчителів суспільних дисциплін.