Музика -могутнє джерело душевного збагачення, і завдання педагога – відкрити його всім людям. Золтан Козай

16 вересня 2021 року в залі засідань управління освіти та спорту відбулась педагогічна студія для музичних керівників закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів закладів освіти Козятинської міської територіальної громади з теми “Педагогічні умови формування емоційно-ціннісного ставлення дитини до мистецьких видів діяльності й до мистецтва”. Надія Рачова, консультант КУ ” Козятинський Центр професійного розвитку педагогічних працівників”, акцентувала увагу на необхідності формування мистецько-творчої компетентності, яка передбачає здатність дитини практично реалізовувати свій художньо – естетичний потенціал, отримувати бажаний результат творчої діяльності, елементарно застосовувати мистецькі навички в життєвих ситуаціях під час освітньої та самостійної діяльності. На засіданні розглядалися питання щодо забезпечення умов для самовираження кожної дитини в процесі мистецької діяльності й особливостей змісту педагогічної роботи з розділів “Музика” та “Гра на дитячих музичних інструментах” за оновленою програмою “Дитина”. Учасники педагогічної студії обговорили шляхи формування загальних і професійних компетентностей з урахуванням цілей і напрямів розвитку освітньої політики, що забезпечать успішність професійної діяльності.