05 листопада 2021 Олена Барська, консультант КУ «Козятинський Центр професійного розвитку педагогічних працівників», провела вебінар з теми «Реалізація компетентнісного підходу на уроках. Від теорії до практики». ☝О. Барська зазначила, що новий етап у розвитку шкільної освіти пов’язаний з упровадженням компетентнісного підходу до формування змісту та організації навчального процесу. Консультант КУ КЦПРПП наголосила, що цей підхід пов’язаний передусім з особистісно орієнтованим та діяльнісним підходами до навчання. Акцентувала увагу на результатах освіти, які розглядають не як обсяг опанованої дитиною інформації, а як здатність школяра діяти у різних проблемних ситуаціях, вимагає принципових зміни в організації навчання, певного підвищення професійної майстерності вчителя, доозброєння його новими знаннями, сучасними компетенціями, методами і технологіями, які б дозволили йому перебудувати освітній процес відповідно до нових вимог і підходів.