У жорстоких реаліях воєнного стану в Україні перед освітянами стоїть важливе завдання – об’єднання зусиль педагогічної та громадської спільнот на засадах взаєморозуміння, співробітництва щодо захисту прав та свобод, оволодіння дітьми універсальними цінностями та моделями поведінки, які складають основу світової культури. Відповідно до Закону України «Про освіту», Концепції Нової української школи виховання є невід’ємною складовою освітнього процесу, наскрізним процесом, охоплює всі сфери шкільного життя і має ґрунтуватися на цінностях. 21 вересня 2022 року під час вебінару класних керівників 5 класів закладів освіти громади «Інтерактив у виховній роботі класного керівника Нової української школи», який організувала консультант КЦПРПП Надія Терпило, присутні обговорили шляхи підвищення результативності виховної роботи, вдосконалення нових форм роботи, пошук нових систем виховання, впровадження розвиваючих технологій шляхом формування ключових компетентностей та вмінь. Також опрацювали основні нормативно-правові документи, якими керується в роботі класний керівник, розглянули запропонований алгоритм організації роботи класного керівника в умовах сьогодення. Зупинились на питаннях планування виховної роботи з п’ятикласниками в умовах НУШ, вдосконалення виховного процесу на засадах педагогіки партнерства, організації роботи з батьками. У кінці зустрічі класні керівники обмінялись думками, запропонували власні «родзинки» щодо організації виховного процесу в 5 класі Нової української школи.