356 педагогів Козятинської громади успішно подолали іспит із цифрової грамотності!!!Одна з десяти ключових компетентностей, якою мають володіти вчитель і учень, – це інформаційно-цифрова компетентність. МОН України підготувало професійні стандарти для вчителів і керівників закладів освіти, де зафіксовано цифрову компетентність.Міністерство цифрової трансформації України у співпраці з Міністерством освіти і науки України запустило на порталі Дія.Цифрова освіта національний тест на цифрову грамотність «Цифрограм для вчителів», щоб кожен учитель міг оцінити власний рівень цифрової грамотності та вдосконалити цифрові навички. Цифрограм для вчителів оцінює 21 професійну цифрову компетенцію, що згруповані у 5 сфер:• учитель у цифровому суспільстві;• професійний розвиток;• використання та аналіз цифрових ресурсів;• навчання та оцінювання учнів;• розвиток цифрової компетентності учнів.Після складання національного тесту на цифрову грамотність кожен педагог отримав електронний сертифікат.